Morse Training --- Introductie ---

Dit is een training in Internationale Morse Code. De server presenteerd een random woord, of in text of in Morse code. En jij moet binnen een bepaalde tijd vertalen.


Kies de stijl van deze oefening: woorden van charakters ( ) in Morse code, binnnen de seconden.

The most recent version


Deze pagina heeft niet de standaard opmaak, omdat WIMS uw webbrowser niet herkent. .

Om van de WIMS server gebruik te kunnen maken moet uw browser "forms" ondersteunen. Om dit voor uw browser uit te testen, typ hier het woord wims in: en druk op ``Enter''.

Bedenk goed dat WIMS pagina's interaktief worden gegenereerd; het zijn geen normale HTML files. Ze moet dus ONLINE interaktief gebruikt worden. Het is verloren moeite ze met een robot programma op te halen.

Description: codeer/decodeer een text in morse serveur web interactif avec des cours en ligne, des exercices interactifs en sciences et langues pour l'enseigment primaire, secondaire et universitaire, des calculatrices et traceurs en ligne

Keywords: math, interactif, exercice,qcm,cours,classe,biologie,chimie,langue,interactive mathematics, interactive math, server side interactivity,exercise,qcm,class, algebra,coding, compressie, entropy,versleutelen