Vergelijkingen (ICLON) --- Introductie ---

Configuratie van de som

PDF document over werken met categorieën
PDF handout over werken met categorieën

Een opdracht uit "categorie" ?
Hoeveel sommen voor één cijfer?
Hoeveel deel vragen per som ?
Welke nauwkeurigheid voor getalsmatige antwoorden ?
er wordt ook altijd exact nagekeken
Een eindoverzicht van vragen en antwoorden ?
 
The most recent version


Deze pagina heeft niet de standaard opmaak, omdat WIMS uw webbrowser niet herkent. .

Om van de WIMS server gebruik te kunnen maken moet uw browser "forms" ondersteunen. Om dit voor uw browser uit te testen, typ hier het woord wims in: en druk op ``Enter''.

Bedenk goed dat WIMS pagina's interaktief worden gegenereerd; het zijn geen normale HTML files. Ze moet dus ONLINE interaktief gebruikt worden. Het is verloren moeite ze met een robot programma op te halen.

Description: oefenen met categorieŽn. serveur web interactif avec des cours en ligne, des exercices interactifs en sciences et langues pour l'enseigment primaire, secondaire et universitaire, des calculatrices et traceurs en ligne

Keywords: math, interactif, exercice,qcm,cours,classe,biologie,chimie,langue,interactive mathematics, interactive math, server side interactivity,exercise,qcm,class, algebra, nkbw iclon vergelijkingen gaav oplossen categorieen lineair kwadratisch goniometrie logaritme