Vergelijkingen --- Introductie ---

Deze module bevat oefenstof over het werken met vergelijkingen.
Gevraagd wordt een vergelijking via het slepen met de muis -met getallen en/of operators- te completeren.

Door gebruik te maken van de onderstaande instel-mogelijkheden, kan deze module oefeningen genereren voor de lagere school (bewerkingen met positieve getallen) , voor onderbouw (positief,negatief,breuken), voor de bovenbouw (wortels en complexe getallen) en hoger (vergelijkingen met meerdere variabelen)


2 termen

Maak de onderstaande vergelijking af.

=

Sleep de items met je muis naar de open plekken van de vergelijking.


3 termen

Maak de onderstaande vergelijking af.

=

Sleep de items met je muis naar de open plekken van de vergelijking.


3 termen met haakjes

Maak de onderstaande vergelijking af.

=

Sleep de items met je muis naar de open plekken van de vergelijking.


4 termen

Maak de onderstaande vergelijking af.

=

Sleep de items met je muis naar de open plekken van de vergelijking.


4 termen met 1 set haakjes

Maak de onderstaande vergelijking af.

=

Sleep de items met je muis naar de open plekken van de vergelijking.


4 termen met 2 sets haakjes

Maak de onderstaande vergelijking af.

=

Sleep de items met je muis naar de open plekken van de vergelijking.


5 termen

Maak de onderstaande vergelijking af.

=

Sleep de items met je muis naar de open plekken van de vergelijking.


5 termen met 1 set haakjes

Maak de onderstaande vergelijking af.

=

Sleep de items met je muis naar de open plekken van de vergelijking.


5 termen met 2 sets haakjes

Maak de onderstaande vergelijking af.

=

Sleep de items met je muis naar de open plekken van de vergelijking.


5 termen met 3 sets haakjes

Maak de onderstaande vergelijking af.

=

Sleep de items met je muis naar de open plekken van de vergelijking.


6 termen

Maak de onderstaande vergelijking af.

=

Sleep de items met je muis naar de open plekken van de vergelijking.


6 termen met 1 set haakjes

Maak de onderstaande vergelijking af.

=

Sleep de items met je muis naar de open plekken van de vergelijking.


7 termen

Maak de onderstaande vergelijking af.

=

Sleep de items met je muis naar de open plekken van de vergelijking.


8 termen

Maak de onderstaande vergelijking af.

=

Sleep de items met je muis naar de open plekken van de vergelijking. The most recent version


Deze pagina heeft niet de standaard opmaak, omdat WIMS uw webbrowser niet herkent. .

Om van de WIMS server gebruik te kunnen maken moet uw browser "forms" ondersteunen. Om dit voor uw browser uit te testen, typ hier het woord wims in: en druk op ``Enter''.

Bedenk goed dat WIMS pagina's interaktief worden gegenereerd; het zijn geen normale HTML files. Ze moet dus ONLINE interaktief gebruikt worden. Het is verloren moeite ze met een robot programma op te halen.

Description: maak de vergelijking af, drag & drop oefeningen. serveur web interactif avec des cours en ligne, des exercices interactifs en sciences et langues pour l'enseigment primaire, secondaire et universitaire, des calculatrices et traceurs en ligne

Keywords: math, interactif, exercice,qcm,cours,classe,biologie,chimie,langue,interactive mathematics, interactive math, server side interactivity,exercise,qcm,class, algebra,number, getal,optellen,vermenigvuldigen,aftrekken,delen,vergelijking,decimalen,breuken,gebroken,complex,wortel