Chronologische volgorde en relatieve getallen --- Introductie ---

" Chronologische volgorde en relatieve getallen " is een oefening met relatieve getallen.
Je moet historische gebeurtenissen op een getallenlijn plaatsen.


Hoeveel historische gebeurtenissen wil je op de getallenlijn zetten? , , ,

. The most recent version


Deze pagina heeft niet de standaard opmaak, omdat WIMS uw webbrowser niet herkent. .

Om van de WIMS server gebruik te kunnen maken moet uw browser "forms" ondersteunen. Om dit voor uw browser uit te testen, typ hier het woord wims in: en druk op ``Enter''.

Bedenk goed dat WIMS pagina's interaktief worden gegenereerd; het zijn geen normale HTML files. Ze moet dus ONLINE interaktief gebruikt worden. Het is verloren moeite ze met een robot programma op te halen.

Description: historische gebeurtenissen op een getallenlijn plaatsen serveur web interactif avec des cours en ligne, des exercices interactifs en sciences et langues pour l'enseigment primaire, secondaire et universitaire, des calculatrices et traceurs en ligne

Keywords: math, interactif, exercice,qcm,cours,classe,biologie,chimie,langue,interactive mathematics, interactive math, server side interactivity,exercise,qcm,class, algebra, getallen, relatif, getallenlijn, chronologie, signed,relatieve