Geef de volgorde --- Introductie ---

Dit is een bijna klassieke oefening: rangschik de gegeven getallen (zoals gehele getallen, gebroken decimale getallen, breuken enz) op de goede volgorde. Via het keuze menu kan een hele scala aan moeilijkheids nivo's worden ingesteld The most recent version


Deze pagina heeft niet de standaard opmaak, omdat WIMS uw webbrowser niet herkent. .

Om van de WIMS server gebruik te kunnen maken moet uw browser "forms" ondersteunen. Om dit voor uw browser uit te testen, typ hier het woord wims in: en druk op ``Enter''.

Bedenk goed dat WIMS pagina's interaktief worden gegenereerd; het zijn geen normale HTML files. Ze moet dus ONLINE interaktief gebruikt worden. Het is verloren moeite ze met een robot programma op te halen.

Description: rangschik getallen op goede volgde serveur web interactif avec des cours en ligne, des exercices interactifs en sciences et langues pour l'enseigment primaire, secondaire et universitaire, des calculatrices et traceurs en ligne

Keywords: math, interactif, exercice,qcm,cours,classe,biologie,chimie,langue,interactive mathematics, interactive math, server side interactivity,exercise,qcm,class, algebra,number, volgrode,rangschikken,getallen,breuken