!! used as default html header if there is none in the selected theme. Gràfic de la derivada

Gràfic de la derivada --- Introducció ---

Aquest mòdul és un exercici per tal de treballar el reconèixement gràfic de la derivada d'una funció.

El servidor us donarà la corba d'una funció contínua i derivable f(x) a l'interval [-2,2]. Aquesta funció es genera aleatòriament i no es mostra la seua expressió. Es presenten, llavors, altres corbes i heu de reconèixer entre elles la funció derivada f(x) (o una de f(x), f(x) ou f(x), segons la configuració de l'exercici). Per enviar la resposta, simplement pots clicar sobre la corba que pensis que és la correcta.

Configuració Tria el nivell de dificultat 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 .

Menú detallat

Altres exercicis sobre :
The most recent version