!! used as default html header if there is none in the selected theme. Tangent 2D

Tangent 2D --- Introducció ---

Aquest mòdul és un exercici clàssic de geometria plana. El servidor genera aleatòriament una corba plana (en forma cartesiana, paramètrica o polar d'acord amb la tria inicial), i presenta tant la seua equació com el seu gràfic. I demanarà trobar l'equació de la recta tangent o normal de la corba en un punt donat.


Aquest exercici accepta diferents paràmetres de configuració que determinen l'aspecte i el nivell de dificultat del problema plantejat.

Altres exercicis sobre :
The most recent version